Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Zestawienia transakcji dokonanych na platformach wymiany walut wirtualnych podstawą do ujęcia kosztu w księgach podatkowych

Zestawienia transakcji dokonanych na platformach wymiany walut wirtualnych podstawą do ujęcia kosztu w księgach podatkowych

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” ukazał się komentarz mojego autorstwa do wyroku NSA z 25 maja 2021 r. (sygn. akt II FSK 3796).

Skład NSA orzekający w komentowanej sprawie zgodził się z sądem I instancji, iż zestawienie transakcji dokonanych na platformie (giełdzie) wymiany walut wirtualnych (kryptowalut) można uznać za dopuszczalny dowód dla ujęcia takiego wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez podatnika. NSA pozostawił więc otwartą drogę do zaliczenia w takim przypadku do kosztów podatkowych wydatków na nabycie walut wirtualnych, pomimo braku dowodów księgowych wymienionych wprost w przepisach wykonawczych.

Tym samym NSA oddalił skargę kasacyjną organu i – jak wskazuje analiza aktualnego orzecznictwa organów – być może ukróci pojawiąjącą się praktykę organów podatkowych kwestionowania wydatków na nabycie walut wirtualnych jako kosztów podatkowych z uwagi na ww. okoliczności. Komentowane orzeczenie jest bowiem pierwszym orzeczeniem NSA w tej kwestii.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszam do kontaktu.

Rafał Krysa