Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Propozycje usług

Podatki 2019 – przegląd rozliczeń podatkowych

Rewolucyjne nowelizacje Ustawy PIT, Ustawy CIT i Ordynacji podatkowej stały się faktem i wejdą w życie z początkiem 2019 roku. Zmiany te są daleko idące i powodują konieczność dokonania oceny ich wpływu na funkcjonowanie i rozliczenia podatkowe każdego przedsiębiorcy. Kancelaria proponuje Państwu przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych, mających ocenić wpływ na nie zmieniających się przepisów. Nasza […]

Czytaj dalej

Prawa autorskie i programy akcyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, zawieranych poza działalnością gospodarczą, wiąże się progresywną stawka opodatkowania PIT. Obciążenia z tego tytułu mogą być niebagatelne i dotyczyć wielu pracowników lub współpracowników przedsiębiorstwa. Celem minimalizacji obciążeń podatkowych powszechnym stało się stosowanie podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów osób wykonujących zadania o charakterze twórczym, w odpuszczonym ustawowo […]

Czytaj dalej

Połączenia, podziały, przekształcenia i inne reorganizacje spółek

Niejednokrotnie działalność prowadzona w ramach spółek prawa handlowego wymaga reorganizacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne i wynikają zazwyczaj z potrzeb biznesowych, takich jak chęć osiągnięcia efektu synergii w działaniu kilku, odrębnych dotychczas przedsiębiorstw, przystąpienie zewnętrznych inwestorów, ułatwienie zarządzania niezależną linią biznesową lub przeznaczenie jej do zbycia, czy też zmiana sposobu opodatkowania generowanych zysków. Realizacji […]

Czytaj dalej

Weryfikacja wartości odliczenia odsetek i kosztów usług niematerialnych

Przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji towarzyszą podatnikom już od dawna i od zawsze wzbudzają liczne kontrowersje. W ostatnim czasie zmieniały się rok rocznie powodując sytuację, iż nawet trzy różne reżimy prawne mogą mieć zastosowanie do odsetek wypłacanych w 2018 roku. Należy zaznaczyć, iż najnowsza wersja przepisów odnosi się do odsetek wypłacanych nie tylko przez podmioty […]

Czytaj dalej

Likwidacja spółek prawa handlowego

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, zarejestrowane, lecz nieaktywne (tj. nieprowadzące działalności gospodarczej) spółki prawa handlowego stanowią ponad 40% wszystkich spółek. Dominują pośród nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powody takiego stanu rzeczy są różne i najczęściej należą do nich: zrealizowanie zamierzonych celów gospodarczych, wynikająca z różnych przyczyn niemożność ich realizacji, w tym z powodu braku […]

Czytaj dalej

Sukcesja pokoleniowa

Pracujemy i działamy z myślą o dostatniej przyszłości nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych najbliższych. W praktyce okazuje się, iż sukcesja pokoleniowa zwłaszcza znacznych rozmiarów majątku może okazać się problematyczna, zwłaszcza że może ona już pozostawać – z wiadomych względów – poza naszą kontrolą. Zasady dziedziczenia, ustawowego lub testamentowego, a także uchwalone […]

Czytaj dalej

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową

Począwszy od 2018 r. kolejnemu poszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Aktualnie do kosztów kwalifikowanych można w całości zaliczyć m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie, wydatki na materiały, surowce, ekspertyzy, usługi doradcze, korzystanie ze sprzętu oraz […]

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Prawdopodobnie nie ma aktualnie osoby, która nie słyszała o „RODO”. W obiegowej opinii, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – bo o nim mowa – stanowi jedynie kolejny obowiązek nałożony na […]

Czytaj dalej

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi (wewnątrzgrupowe) stanowią obecnie jeden z obszarów będących przedmiotem największego zainteresowania organów administracji skarbowej. Już bowiem sam brak obligatoryjnej dokumentacji podatkowej, w tym powodowany błędną identyfikacją powiązań istniejących pomiędzy stronami transakcji czy też nieprawidłową kalkulacją ich zbiorczej wartości (z czego podatnicy często nawet nie zdają sobie sprawy), powoduje ryzyko zastosowania sankcyjnej […]

Czytaj dalej