Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Profil usług

Moja profesjonalna praktyka koncentruje się głównie w obszarach podatków oraz prawa handlowego, będących głównym przedmiotem mojego dotychczasowego zainteresowania.

W tym zakresie mogę moim Klientom zaproponować m.in. następujące usługi:

 • ✓ wsparcie w procesach reorganizacji prowadzonej działalności,
 • ✓ wsparcie w tworzeniu, przekształceniach oraz likwidacji podmiotów prawa handlowego, a także ich wdrażanie,
 • ✓ projektowanie i wdrażanie efektywnych podatkowo i prawnie modeli prowadzenia działalności (także międzynarodowych),
 • ✓ sporządzanie kontraktów handlowych lub ich opiniowanie pod względem prawnym lub podatkowym,
 • ✓ sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • ✓ prowadzenie analiz rynkowości stosowanych cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • ✓ doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,
 • ✓ reprezentowanie i doradztwo w trakcie postępowań kontrolnych,
 • ✓ reprezentowanie klientów w sporach organami podatkowo-skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
 • ✓ identyfikowanie możliwości odzyskania nadpłaconych podatków lub potencjalnych roszczeń cywilnoprawnych,
 • ✓ prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
 • ✓ przeprowadzanie analiz poprawności rozliczeń podatkowych i/lub występowania ryzyk prawnych a także prowadzenie przeglądów typu due diligence.

Świadcząc moje usługi zawsze kieruję się potrzebami moich Klientów, dokładając najwyższej staranności wymaganej od profesjonalistów.