Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi (wewnątrzgrupowe) stanowią obecnie jeden z obszarów będących przedmiotem największego zainteresowania organów administracji skarbowej. Już bowiem sam brak obligatoryjnej dokumentacji podatkowej, w tym powodowany błędną identyfikacją powiązań istniejących pomiędzy stronami transakcji czy też nieprawidłową kalkulacją ich zbiorczej wartości (z czego podatnicy często nawet nie zdają sobie sprawy), powoduje ryzyko zastosowania sankcyjnej stawki 50% CIT / PIT. Narazić również może na odpowiedzialność karnoskarbową osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw finansowych w przedsiębiorstwie. Do rzadkości już nie należy również kwestionowanie wysokości cen stosowanych w odpowiednio udokumentowanych transakcjach, czy nawet poprawności sporządzonych analizach porównawczych.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obszarze cen transferowych. Na Państwa życzenie możemy służyć wsparciem polegającym na:

  • analizie powiązań (kapitałowych i osobowych) istniejących pomiędzy podmiotami pod kątem stosowania przepisów o cenach transferowych
  • identyfikacji transakcji i innych zdarzeń gospodarczych podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
  • identyfikacji transakcji podlegających obowiązkowi sporządzania analiz porównawczych
  • sporządzaniu obligatoryjnej dokumentacji podatkowej, na poziomie lokalnym oraz wewnątrzgrupowym, w tym analiz porównawczych, a także innej dokumentacji obejmującej np. polityki i procedury wewnętrzne w obszarze cen transferowych
  • weryfikacji istniejących już procedur lub sporządzonych przez podatników dokumentacji
  • wsparciu podatników w postępowaniach kontrolnych oraz podatkowych czy sądowoadministracyjnych.

Prosimy pamiętać, iż termin sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej za 2017 r., wg zmienionych wymogów, oraz złożenia stosownych oświadczeń o jej sporządzeniu, upływa z dniem 30 września 2018 r.