Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Sukcesja pokoleniowa

Pracujemy i działamy z myślą o dostatniej przyszłości nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych najbliższych. W praktyce okazuje się, iż sukcesja pokoleniowa zwłaszcza znacznych rozmiarów majątku może okazać się problematyczna, zwłaszcza że może ona już pozostawać – z wiadomych względów – poza naszą kontrolą.

Zasady dziedziczenia, ustawowego lub testamentowego, a także uchwalone niedawno przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej mogą nie zapewniać ciągłości rodzinnego biznesu, zwłaszcza zgodnej z naszą wolą, a także nie eliminują związanych z tym kosztów, jakie mogą, ale nie muszą się pojawić. Zarządzić sukcesją pokoleniową należy zatem już teraz, zwłaszcza gdy nie chcemy już osobiście zmagać się z trudami prowadzenia działalności.

Nasza Kancelaria, łącząc doświadczenia zarówno z zakresu cywilistyki, jak i prawa podatkowego, świadczy kompleksowe usługi polegające na opracowaniu i wdrażaniu schematów sukcesji firm rodzinnych. W tym zakresie m.in.:

– wprowadzamy schematy optymalizujące nie tylko sam proces sukcesji, ale również sposób wykorzystania majątku prywatnego, w tym także w postaci innej, niż prowadzone przedsiębiorstwo (udziały, akcje, papiery wartościowe, prawa własności przemysłowej, nieruchomości i ruchomości)

– minimalizujemy koszty, w szczególności podatkowe, jakie wiązać się mogą z sukcesją biznesu rodzinnego

– sygnalizujemy możliwości reorganizacji prowadzonej działalności przy okazji sukcesji firmy rodzinnej, wdrażając je w sposób kompleksowy na życzenie naszych Klientów

– doradzamy w zakresie wybrania najbardziej optymalnej formy docelowej dla prowadzenia biznesu rodzinnego, biorąc pod uwagę w szczególności relacje właścicielskie, efektywność zarządzania, ryzyka związane z jego prowadzeniem oraz uwarunkowania podatkowe

W każdym przypadku naszym celem jest jak najpełniejsze wdrożenie w życie woli naszych klientów, przy minimalizacji kosztów sukcesji oraz uwzględnieniu całokształtu okoliczności związanych z charakterystyką prowadzonego biznesu. Nasze schematy sukcesji tworzymy biorąc pod uwagę potrzeby i uwarunkowania konkretnego, indywidualnego Klienta, implementując je od początku do końca.

Nasze wsparcie dotyczyć może również sukcesji majątku na rzecz innych, niż zstępni, osób z rodziny lub nawet spoza jej kręgu.