Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Prawa autorskie i programy akcyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, zawieranych poza działalnością gospodarczą, wiąże się progresywną stawka opodatkowania PIT. Obciążenia z tego tytułu mogą być niebagatelne i dotyczyć wielu pracowników lub współpracowników przedsiębiorstwa. Celem minimalizacji obciążeń podatkowych powszechnym stało się stosowanie podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów osób wykonujących zadania o charakterze twórczym, w odpuszczonym ustawowo zakresie.

Ciągle zmieniające się przepisy podatkowe oraz ich wykładnia powodują, iż wielu przedsiębiorców ma w praktyce problemy z precyzyjnym określeniem katalogu osób zatrudnionych, mogących z tych preferencji skorzystać. Realne korzyści stąd płynące mogą bowiem stanowić niebagatelną zachętę dla potencjalnych pracowników, w szczególności w tak deficytowych w tym zakresie branżach, jak IT, czy inżynieryjna. To obniża znacząco ich konkurencyjność, jako pracodawców.

Kancelaria może służyć Państwu pomocą w zakresie właściwej identyfikacji osób, które mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, właściwego ukształtowania w tym zakresie zawieranych z nimi umów oraz innych, wewnętrznych regulacji, a także weryfikacji poprawności stosowanej dotychczas metodologii. W uzasadnionych przypadkach, występujemy o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, potwierdzających możliwość stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i gwarantujących bezpieczeństwo podatkowe naszym Klientom.

Do każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, doradzając kompleksowo w zakresie przyjętego modelu wynagrodzeń, przede wszystkim z perspektywy podatkowej, oceniając w danym przypadku, czy prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej nie jest rozsądną i dopuszczalną prawnie alternatywą współpracy z określonymi osobami.

Nasza Kancelaria świadczy dla naszych Klientów również usługi w zakresie tzw. planów akcyjnych, pozwalających na korzystne (opodatkowane liniowo według stawki 19%) rozliczenie dochodów ich beneficjentów: pracowników i managerów spółek akcyjnych. Także i w tym zakresie, nasze wsparcie ma charakter kompleksowy i nie wpływa na zaburzenie przyjętej struktury właścicielskiej pracodawcy (spółki akcyjnej).