Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Podatki 2019 – przegląd rozliczeń podatkowych

Rewolucyjne nowelizacje Ustawy PIT, Ustawy CIT i Ordynacji podatkowej stały się faktem i wejdą w życie z początkiem 2019 roku. Zmiany te są daleko idące i powodują konieczność dokonania oceny ich wpływu na funkcjonowanie i rozliczenia podatkowe każdego przedsiębiorcy.

Kancelaria proponuje Państwu przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych, mających ocenić wpływ na nie zmieniających się przepisów. Nasza procedura w tym zakresie sprowadza się zasadniczo do dyskusji osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe naszych Klientów i nie powoduje istotnego obciążenia służb finansowo-księgowych przedsiębiorstwa dodatkowymi obowiązkami.

Proponujemy zatem Państwu:

– Wypełnienie specjalnie przygotowanych formularzy podatkowych, umożliwiających na ich podstawie identyfikację najistotniejszych zagadnień związanych z Państwa rozliczeniami podatkowymi.

– Przeprowadzenie rozmowy / rozmów z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa celem przedyskutowania poszczególnych, zidentyfikowanych dotychczas kwestii oraz identyfikacji innych zagadnień, związanych zazwyczaj z Państwa planami biznesowymi.

– Analizę wybranych dokumentów źródłowych lub zapisów księgowych, celem oceny istotności oraz poziomu skomplikowania określonej kwestii, a także celem przesądzenia o właściwym jej ujęciu dla celów podatkowych.

– Sporządzenia wyników takiej analizy, zazwyczaj w formie pisemnej, zawierających podsumowanie zidentyfikowanych zagadnień, rekomendacje do właściwego ich ujęcia dla celów podatkowych, niezbędnych zmian oraz potencjalnych możliwości ich optymalizacji.

– Na życzenie naszych Klientów, asystujemy w implementacji proponowanych zmian.

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, jesteśmy zazwyczaj w stanie ocenić również poprawność dotychczas prowadzonych rozliczeń, przekazując Państwu informacje na temat zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz korzyści związanych z ewentualną zmianą podejścia do określonych zagadnień.

Na życzenie naszych Klientów, asystujemy również w procesie sporządzenia lub weryfikacji poprawności kalkulacji wyniku podatkowego za bieżący rok obrotowy.