Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Monitoring

Opodatkowania paliw ciąg dalszy

Ministerstwo Energii planuje nowy podatek dla producentów i importerów paliw – tzw. opłatę emisyjną. Uzyskane w ten sposób środki (wg planów 80 PLN / 1.000 litrów) mają zostać przeznaczone na wspieranie elektromobilności oraz walkę ze smogiem.

Czytaj dalej

Pierwszy wyrok NSA w przedmiocie kryptowalut

Zagadnienie opodatkowania kryptowalut po raz pierwszy stało się przedmiotem orzeczenia NSA. Sąd, w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. uznał, że ich sprzedaż powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych, który można pomniejszych o koszty nabycia zbywanych aktywów. Prowadzenie transakcji na kryptowalutach może zatem wiązać się z opodatkowaniem osiągniętych dochodów wg stawki 32%.

Czytaj dalej

Będzie trudniej odzyskać nadpłacony VAT

Ministerstwo Finansów pracuje bowiem nad projektem nowelizacji przepisów ustawy VAT oraz Ordynacji podatkowej, na podstawie której będzie można odmówić podatnikowi zwrotu nadpłaconego VAT, jeśli nie poniósł on jego ekonomicznego ciężaru. Należy podkreślić, iż już obecnie organy odmawiają zwrotu nadpłaconego podatku VAT, jeśli podatnik przeniósł jego ekonomiczny ciężar w cenie zbywanych towaru lub usług. Rozwiązanie to […]

Czytaj dalej

Zespół Roboczy ds. Wsparci Przedsiębiorców

Zespół zebrał się po raz pierwszy w dniu 6 marca 2018 r. Rolą Zespołu działającego przy Ministerstwie Finansów ma być monitorowanie negatywnych zjawisk w kontaktach przedsiębiorców z administracją skarbową. Efektem prac mają być stosowne inicjatywy ustawodawcze oraz w zakresie sposobu interpretacji przepisów przez organy.

Czytaj dalej

UE o informowaniu przez doradców o optymalizacjach

Ja wynika z uzgodnień Rady UE z dnia 13.3.2018 r., doradcy podatkowi w całej UE mają docelowo zostać zobligowani do informowania organów podatkowych o prowadzonych u swoich klientów procesach optymalizacjach (np. przedstawiania schematów optymalizacyjnych – obligatoryjnie od lipca 2020 r.). Stosowna dyrektywa powinna zostać przyjęta i wejść w życie jeszcze do końca 2018 r.

Czytaj dalej

Brak rejestracji nie pozbawia prawa do odliczenia

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt I FSK 769/16) NSA uznał, iż nie można uznać podatnika za działającego w złej wierze jedynie z tego powodu, iż odliczał VAT naliczony z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika VAT. O braku dobrej wiary można twierdzić dopiero od momentu, w którym podatnik powziął wiarygodne informacje […]

Czytaj dalej

Informacja z Ministerstwa nie zwalnia z zapłaty

NSA w wyroku z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK632/16) stwierdził, iż informacje zamieszczone w broszurze Ministerstwa Finansów  o możliwości traktowania kredytu zaciągniętego na nabywaną nieruchomość jako wydatku na własne cele, na których oparł się podatnik i uznał, iż sprzedaż przez niego nieruchomości korzysta ze zwolnienia z PIT, nie stanowią źródła prawa i […]

Czytaj dalej

Rozszerzony monitoring pojazdów

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż rozszerzy funkcjonujący już obecnie system monitoringu pojazdów ANPRS PL na kolejne ich kategorie. Ministerstwo nie przewiduje jednak – przynajmniej jak wynika z oficjalnych deklaracji – objęcia tych systemem wszystkich pojazdów firmowych. Obecnie system ten nie obejmuje wewnętrznych dróg na terytorium Polski, ale prawdopodobnie zmieni się to w niedalekiej przyszłości.

Czytaj dalej

Koniec z geoblokowaniem w handlu elektronicznym

W dniu 28 lutego 2018 r. Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęła rozporządzenie nr 2016/0152 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim zakaz dyskryminacji w handlu elektronicznym ze względu na przynależność państwową klienta, miejsce zamieszkania lub […]

Czytaj dalej

Uchylona decyzja ostateczna nie spowoduje przerwania biegu terminu przedawnienia (uchwała NSA)

W dniu 26 lutego 2018 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 5/17) na temat skutków materialnoprawnych uchylenia ostatecznej decyzji wymiarowej. Sąd uznał, iż  uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w VAT i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu […]

Czytaj dalej