Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Likwidacja spółek prawa handlowego

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, zarejestrowane, lecz nieaktywne (tj. nieprowadzące działalności gospodarczej) spółki prawa handlowego stanowią ponad 40% wszystkich spółek. Dominują pośród nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powody takiego stanu rzeczy są różne i najczęściej należą do nich: zrealizowanie zamierzonych celów gospodarczych, wynikająca z różnych przyczyn niemożność ich realizacji, w tym z powodu braku niezbędnego współdziałania pomiędzy wspólnikami, czy – najczęściej – niepodjęcie w ogóle zamierzonej działalności. Możliwość łatwego powoływania spółek poprzez system S24 sprzyja pojawianiu się tego typu podmiotów.

Obowiązujące aktualnie przepisy dają sądom rejestrowym możliwość wszczynania z urzędu postępowań o wykreślenie z KRS nieaktywnych spółek. Jest to jednak możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych przesłanek, w tym upływu stosownego okresu czasu, i wiązać się może z dolegliwościami dla członków zarządu oraz wspólników w postaci m.in. postępowania przymuszającego, czy przepadku majątku pozostającego jeszcze w takiej spółce.

Kancelaria proponuje Państwu wsparcie prawne (i podatkowe) w likwidacji nieaktywnych spółek. Przeprowadzamy kompleksowo postępowania likwidacyjne. W określonych przypadkach, umożliwiamy niezwłoczne wyzbycie się udziałów w tego typu spółkach, co – w połączeniu z rezygnacją wspólników z członkostwa w ich organach – daje możliwość niezwłocznego pozbycia się balastu w postaci nieaktywnej spółki.

Wsparcie Kancelarii w tym zakresie dotyczyć może także innych, aktywnych gospodarczo spółek, których wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności w ich ramach.