Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Koszty związane z oddelegowaniem przychodem pracownika

Koszty związane z oddelegowaniem przychodem pracownika

Temat świadczeń rzeczowych i podobnych na rzecz pracowników, których koszty pokrywa pracodawca, jako ich przychodu ze stosunku pracy zawsze wzbudzał, wzbudza – jak się wydaje – będzie wzbudzać nadal wiele kontrowersji. Tym razem w przedmiocie pokrytych przez pracodawcę kosztów m.in. zakwaterowania, przelotów, czy ubezpieczenia pracowników oddelegowanych za granicę jako ich przychodu ze stosunku pracy wypowiedział się NSA w niedawnym wyroku w sprawie o sygn. akt II FSK 1912/18. Kilka słów mojego komentarza do przedmiotowego orzeczenia opublikowane zostało dzienniku „Rzeczpospolita” – wyd. z dnia 20 stycznia 2021 r. Zachęcam do lektury.

https://archiwum.rp.pl/artykul/1443561-Firma-placi-za-delegowanych-prawnikow-i-potraci-im-podatek.html#.YAfOyuhKhEY