Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Kilka słów o właściwym konstruowaniu wniosków o wydanie interpretacji idywidualnych

Kilka słów o właściwym konstruowaniu wniosków o wydanie interpretacji idywidualnych

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim komentarzem, jaki ukazał się dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przedmiotem mojego komentarza był wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 614/20), którym Sąd oddalił skargę podatnika na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Sąd słusznie zauważył, że co  prawda przedstawione zdarzenie przyszłe może mieć ewentualne skutki podatkowe dla podatnika, jednak zadane pytanie dotyczyło skutków podatkowych dla drugiej strony transakcji, a nie dla samego wnioskodawcy. Więcej na stronach Rzeczpospolitej: www.rp.pl