Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Interpretacje ogólne w przedmiocie cen transferowych

Minister Finansów wydał dwie nowe interpretacje ogólne w przedmiocie realizacji obowiązków dokumentacyjnych związanych ze stosowanymi cenami transferowymi. W interpretacji nr DCT.8201.5.2018 Minister potwierdził iż, „(…) próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (a także pozostałe progi dla celów dokumentacji cen transferowych) należy odnosić jedynie do przychodów lub kosztów generowanych przez zagraniczny zakład położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie do wszystkich przychodów lub kosztów podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Z kolei w interpretacji ogólnej nr DCT.8201.6.2018, dotyczącej transakcji finansowych (kredytów, pożyczek), Minister stwierdził, że „(…) w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. (…) Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika.

Wspomniane interpretacje ogólne dostępne są na stronie Ministerstwa:

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=528276&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=528691&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc