Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Kategoria: Na główną

Księgowania związane z wypłatą zysków przez spółki komandytowe

Księgowania związane z wypłatą zysków przez spółki komandytowe

              Zapraszam do lektury artykułu współautorstwa mojego i Barbary Marczak nt. księgowania wypłaty zysków przez spółki komandytowe – podatników CIT. Z poważaniem. Rafał Krysa                

Czytaj dalej

Zapłata zaległości przez płatnika składek nie spowoduje przychodu w PIT po stronie pracownika

Zapłata zaległości przez płatnika składek nie spowoduje przychodu w PIT po stronie pracownika

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim komentarzem do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2021 r. (sygn. akt I SA/Rz 389/21). Komentowana sprawa dotyczyła braku możliwości przypisania pracownikowi dodatkowego dochodu do opodatkowania w PIT, z tytułu zapłaty przez pracodawcę (płatnika) dotychczas nieodprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne. Ze stanowiskiem sądu należało się jednoznacznie […]

Czytaj dalej

Sposoby na zachowanie jednokrotnego opodatkowania zysków spółek komandytowych

Sposoby na zachowanie jednokrotnego opodatkowania zysków spółek komandytowych

Miło nam poinformować, iż w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”, w dodatku „Rachunkowość”, opublikowany został artykuł autorstwa Rafał Krysa – Partnera w naszej Kancelarii. Przedmiotem publikacji są możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków generowanych przez spółki komandytowe i transferowanych do ich wspólników. Życzymy miłej lektury.  

Czytaj dalej

Zestawienia transakcji dokonanych na platformach wymiany walut wirtualnych podstawą do ujęcia kosztu w księgach podatkowych

Zestawienia transakcji dokonanych na platformach wymiany walut wirtualnych podstawą do ujęcia kosztu w księgach podatkowych

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” ukazał się komentarz mojego autorstwa do wyroku NSA z 25 maja 2021 r. (sygn. akt II FSK 3796). Skład NSA orzekający w komentowanej sprawie zgodził się z sądem I instancji, iż zestawienie transakcji dokonanych na platformie (giełdzie) wymiany walut wirtualnych (kryptowalut) można uznać za dopuszczalny dowód dla ujęcia takiego wydatku w podatkowej […]

Czytaj dalej

Kilka słów o właściwym konstruowaniu wniosków o wydanie interpretacji idywidualnych

Kilka słów o właściwym konstruowaniu wniosków o wydanie interpretacji idywidualnych

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim komentarzem, jaki ukazał się dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przedmiotem mojego komentarza był wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 614/20), którym Sąd oddalił skargę podatnika na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Sąd słusznie zauważył, że co  prawda przedstawione zdarzenie przyszłe […]

Czytaj dalej

Koszty związane z oddelegowaniem przychodem pracownika

Koszty związane z oddelegowaniem przychodem pracownika

Temat świadczeń rzeczowych i podobnych na rzecz pracowników, których koszty pokrywa pracodawca, jako ich przychodu ze stosunku pracy zawsze wzbudzał, wzbudza – jak się wydaje – będzie wzbudzać nadal wiele kontrowersji. Tym razem w przedmiocie pokrytych przez pracodawcę kosztów m.in. zakwaterowania, przelotów, czy ubezpieczenia pracowników oddelegowanych za granicę jako ich przychodu ze stosunku pracy wypowiedział […]

Czytaj dalej

Podatki 2019

Podatki 2019

Prezydent podpisał ustawy wprowadzające zasadnicze zmiany w Ustawie PIT, Ustawie CIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany te mają daleko idący charakter, nie tylko wprowadzając nowe instytucje, ale i mających istotny wpływ na bieżące rozliczenia podatników. Od początku 2019 roku, podatnicy będą musieli zmierzyć się takimi zagadnieniami jak: tzw. exit tax, nowe zasady rozliczania samochodów dochodowych, danina […]

Czytaj dalej

Obniżony CIT a czynności restrukturyzacyjne

Obniżony CIT a czynności restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2019 r. preferencyjna stawka CIT ma ulec obniżeniu z 15% na 9%. Poszerzeniu ulegnie jednak katalog wyłączeń z możliwości zastosowania obniżonej stawki opodatkowania o dalsze czynności o charakterze restrukturyzacyjnym (otrzymanie lub wniesienie portu do działającej spółki). Zapraszam do lektury artykułu w dzisiejszej „Gazecie Prawnej” dotyczącego tej kwestii opatrzonego moim komentarzem. Osoby zainteresowane […]

Czytaj dalej

Zwolnienie z opodatkowania także dla dywidend z krajów trzecich

Zwolnienie z opodatkowania także dla dywidend z krajów trzecich

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim artykułem opublikowanym na łamach dzisiejszej „Rzeczypospolitej” dotyczącym niedawnego orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-685/16 (EV vs Finanzamt Lippstadt). Komentowane przeze mnie orzeczenie dotyczyło zwolnienia z opodatkowania podatkiem od działalności gospodarczej, funkcjonującym w Niemczech, dywidend otrzymywanych z państw trzecich. Konkluzje z niego płynące mogą mieć jednak przełożenie także na zasady […]

Czytaj dalej

Obowiązek dokumentacyjny po aporcie przedsiębiorstwa

Obowiązek dokumentacyjny po aporcie przedsiębiorstwa

Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. upływa definitywnie już za tydzień. Pomimo że na temat przepisów regulujących obowiązki podatników w tym zakresie napisano już wiele, to również wiele wątpliwości nadal pozostało. Zapraszam zatem do lektury dodatku Podatki i Księgowość w dzisiejszej Gazecie Prawnej, gdzie możecie Państwo znaleźć kilka słów mojego komentarza na temat obowiązku […]

Czytaj dalej