Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Brak opodatkowania wkładów pieniężnych

Minister Finansów i Rozwoju opublikował w dniu 2 marca 2018 r. interpretację ogólną (nr DD6.8201.1.2018) potwierdzającą, iż wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie wiąże się z powstaniem przychodu po stronie wnoszącego taki wkład. Choć przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów dotyczących CIT, będzie miała z pewnością również przełożenie na sytuację podatników PIT wnoszących wkładu pieniężne do spółek.

Treść interpretacji ogólnej dostępna jest na stronie Ministerstwa: https://www.mf.gov.pl/news1/-/asset_publisher/u7QN/document/id/6316505?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fnews1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_u7QN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1