Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Autor:admin

Kancelaria partnerem Fundacji S.E.N.S

Kancelaria partnerem Fundacji S.E.N.S

Miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria została partnerem Fundacji S.E.N.S, której głównym celem działań jest promocja sztuki przestrzennej. Kancelaria wspierać będzie Fundację na polu prawnym i podatkowym, a także w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z jej działalnością. Więcej informacji na temat Fundacji S.E.N.S możecie znaleźć Państwo na jej stronie: www.sens2015.pl  

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Prawdopodobnie nie ma aktualnie osoby, która nie słyszała o „RODO”. W obiegowej opinii, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – bo o nim mowa – stanowi jedynie kolejny obowiązek nałożony na […]

Czytaj dalej

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi (wewnątrzgrupowe) stanowią obecnie jeden z obszarów będących przedmiotem największego zainteresowania organów administracji skarbowej. Już bowiem sam brak obligatoryjnej dokumentacji podatkowej, w tym powodowany błędną identyfikacją powiązań istniejących pomiędzy stronami transakcji czy też nieprawidłową kalkulacją ich zbiorczej wartości (z czego podatnicy często nawet nie zdają sobie sprawy), powoduje ryzyko zastosowania sankcyjnej […]

Czytaj dalej

Interpretacje ogólne w przedmiocie cen transferowych

Minister Finansów wydał dwie nowe interpretacje ogólne w przedmiocie realizacji obowiązków dokumentacyjnych związanych ze stosowanymi cenami transferowymi. W interpretacji nr DCT.8201.5.2018 Minister potwierdził iż, „(…) próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (a także pozostałe progi dla celów dokumentacji cen transferowych) należy odnosić […]

Czytaj dalej

Nowy termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

W dniu 14 marca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Na jego podstawie, termin do sporządzenia obowiązkowej dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz uproszczonego sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi został przesunięty do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie to będzie […]

Czytaj dalej

Własny klucz alokacji celem wyliczenia dochodu strefowego

W wyroku z dnia 15 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 610/16) NSA uznał, iż jako że w przepisach dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych brak jest przepisów o bezpośrednim związku kosztów, to podatnik ma prawo do uwzględnienia kosztów powiązanych z działalnością strefową w jakikolwiek sposób, w tym w sposób pośredni. Sąd uznał przy tym, […]

Czytaj dalej

Brak opodatkowania wkładów pieniężnych

Minister Finansów i Rozwoju opublikował w dniu 2 marca 2018 r. interpretację ogólną (nr DD6.8201.1.2018) potwierdzającą, iż wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie wiąże się z powstaniem przychodu po stronie wnoszącego taki wkład. Choć przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów dotyczących CIT, będzie miała z pewnością również przełożenie na sytuację podatników PIT wnoszących wkładu […]

Czytaj dalej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Prawdopodobnie od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo wieczystego użytkowania pod blokami czy domami przekształcone zostanie w prawo własności związane z posiadaną nieruchomością lokalową. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontynuuje bowiem prace nad ustawą w tym zakresie. Przekształcenie takie wiązałoby się z uiszczaniem opłaty przekształceniowej przez właściciela nieruchomości przez okres 20 lub 33 lat.

Czytaj dalej

Prawo przedsiębiorców czeka na podpis Prezydenta

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do projektu pakietu ustaw określanego konstytucją biznesu. Wprowadzone zmiany nie zmieniają zasadniczo jej założeń, o których pisaliśmy na stronach Kancelarii. Ustawy oczekiwać teraz będą na podpis Prezydenta. Sejm uchwalił „konstytucję biznesu”  

Czytaj dalej

Przychód z nieodpłatnego korzystania ze znaków

W kilku ostatnich pismach (m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2018 r.; nr 0111-KDIB1-2.4010.440.2017.2.PH) Dyrektor KIS potwierdził, iż nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego przez podmiot(-y) z grupy spółek wiąże się po ich stronie z obowiązkiem wykazania przychodu z tytułu świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowaniu uregulowaniem kwestii korzystania ze znaków towarowych w […]

Czytaj dalej