Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Autor:admin

Weryfikacja wartości odliczenia odsetek i kosztów usług niematerialnych

Przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji towarzyszą podatnikom już od dawna i od zawsze wzbudzają liczne kontrowersje. W ostatnim czasie zmieniały się rok rocznie powodując sytuację, iż nawet trzy różne reżimy prawne mogą mieć zastosowanie do odsetek wypłacanych w 2018 roku. Należy zaznaczyć, iż najnowsza wersja przepisów odnosi się do odsetek wypłacanych nie tylko przez podmioty […]

Czytaj dalej

Likwidacja spółek prawa handlowego

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, zarejestrowane, lecz nieaktywne (tj. nieprowadzące działalności gospodarczej) spółki prawa handlowego stanowią ponad 40% wszystkich spółek. Dominują pośród nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powody takiego stanu rzeczy są różne i najczęściej należą do nich: zrealizowanie zamierzonych celów gospodarczych, wynikająca z różnych przyczyn niemożność ich realizacji, w tym z powodu braku […]

Czytaj dalej

Obniżony CIT a czynności restrukturyzacyjne

Obniżony CIT a czynności restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2019 r. preferencyjna stawka CIT ma ulec obniżeniu z 15% na 9%. Poszerzeniu ulegnie jednak katalog wyłączeń z możliwości zastosowania obniżonej stawki opodatkowania o dalsze czynności o charakterze restrukturyzacyjnym (otrzymanie lub wniesienie portu do działającej spółki). Zapraszam do lektury artykułu w dzisiejszej „Gazecie Prawnej” dotyczącego tej kwestii opatrzonego moim komentarzem. Osoby zainteresowane […]

Czytaj dalej

Zwolnienie z opodatkowania także dla dywidend z krajów trzecich

Zwolnienie z opodatkowania także dla dywidend z krajów trzecich

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim artykułem opublikowanym na łamach dzisiejszej „Rzeczypospolitej” dotyczącym niedawnego orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-685/16 (EV vs Finanzamt Lippstadt). Komentowane przeze mnie orzeczenie dotyczyło zwolnienia z opodatkowania podatkiem od działalności gospodarczej, funkcjonującym w Niemczech, dywidend otrzymywanych z państw trzecich. Konkluzje z niego płynące mogą mieć jednak przełożenie także na zasady […]

Czytaj dalej

Obowiązek dokumentacyjny po aporcie przedsiębiorstwa

Obowiązek dokumentacyjny po aporcie przedsiębiorstwa

Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. upływa definitywnie już za tydzień. Pomimo że na temat przepisów regulujących obowiązki podatników w tym zakresie napisano już wiele, to również wiele wątpliwości nadal pozostało. Zapraszam zatem do lektury dodatku Podatki i Księgowość w dzisiejszej Gazecie Prawnej, gdzie możecie Państwo znaleźć kilka słów mojego komentarza na temat obowiązku […]

Czytaj dalej

Monitoring 2018/8

Monitoring 2018/8

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych informacji dotyczących prawa i podatków, jakie pojawiły się w sierpniu 2018. Rada Ministrów opublikowała informację o zasadniczych zmianach, jakie mają być wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do Ordynacji podatkowej. Wśród nich znajdziemy: – nową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od […]

Czytaj dalej

Sukcesja pokoleniowa

Pracujemy i działamy z myślą o dostatniej przyszłości nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych najbliższych. W praktyce okazuje się, iż sukcesja pokoleniowa zwłaszcza znacznych rozmiarów majątku może okazać się problematyczna, zwłaszcza że może ona już pozostawać – z wiadomych względów – poza naszą kontrolą. Zasady dziedziczenia, ustawowego lub testamentowego, a także uchwalone […]

Czytaj dalej

Limity kosztów dla znaków towarowych

Limity kosztów dla znaków towarowych

Z uwagi na wprowadzone z początkiem 2018 r. limity będące przedmiotem mojego dzisiejszego komentarza w Gazecie Prawnej, wiele podmiotów zmuszonych było do ograniczenia zakresu korzystania dla celów podatkowych z wypracowanej wartości znaków towarowych. Wbrew jednak obiegowej opinii, w określonych przypadkach istnieje nadal możliwość skorzystania z ich wartości, w całości lub w części, w tym poprzez […]

Czytaj dalej

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową

Począwszy od 2018 r. kolejnemu poszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Aktualnie do kosztów kwalifikowanych można w całości zaliczyć m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie, wydatki na materiały, surowce, ekspertyzy, usługi doradcze, korzystanie ze sprzętu oraz […]

Czytaj dalej

Obniżony CIT także przy dużych aportach

Obniżony CIT także przy dużych aportach

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł autorstwa Rafał Krysy – Partnera w naszej Kancelarii, dotyczący możliwości korzystania z obniżonej stawki CIT także przed podatników otrzymujących aporty o znacznej wartości, w tym w postaci funkcjonujących przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Treść artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55602,13-sierpnia-2018/65325,Gazeta-Prawna/670333,Obnizony-CIT-moze-dotyczyc-takze-otrzymujacych-duze-aporty.html. Życzymy miłej lektury.  

Czytaj dalej