Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Autor:admin

Sukcesja pokoleniowa

Pracujemy i działamy z myślą o dostatniej przyszłości nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych najbliższych. W praktyce okazuje się, iż sukcesja pokoleniowa zwłaszcza znacznych rozmiarów majątku może okazać się problematyczna, zwłaszcza że może ona już pozostawać – z wiadomych względów – poza naszą kontrolą. Zasady dziedziczenia, ustawowego lub testamentowego, a także uchwalone […]

Czytaj dalej

Limity kosztów dla znaków towarowych

Limity kosztów dla znaków towarowych

Z uwagi na wprowadzone z początkiem 2018 r. limity będące przedmiotem mojego dzisiejszego komentarza w Gazecie Prawnej, wiele podmiotów zmuszonych było do ograniczenia zakresu korzystania dla celów podatkowych z wypracowanej wartości znaków towarowych. Wbrew jednak obiegowej opinii, w określonych przypadkach istnieje nadal możliwość skorzystania z ich wartości, w całości lub w części, w tym poprzez […]

Czytaj dalej

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową

Począwszy od 2018 r. kolejnemu poszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Aktualnie do kosztów kwalifikowanych można w całości zaliczyć m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie, wydatki na materiały, surowce, ekspertyzy, usługi doradcze, korzystanie ze sprzętu oraz […]

Czytaj dalej

Obniżony CIT także przy dużych aportach

Obniżony CIT także przy dużych aportach

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł autorstwa Rafał Krysy – Partnera w naszej Kancelarii, dotyczący możliwości korzystania z obniżonej stawki CIT także przed podatników otrzymujących aporty o znacznej wartości, w tym w postaci funkcjonujących przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Treść artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55602,13-sierpnia-2018/65325,Gazeta-Prawna/670333,Obnizony-CIT-moze-dotyczyc-takze-otrzymujacych-duze-aporty.html. Życzymy miłej lektury.  

Czytaj dalej

Kancelaria partnerem Fundacji S.E.N.S

Kancelaria partnerem Fundacji S.E.N.S

Miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria została partnerem Fundacji S.E.N.S, której głównym celem działań jest promocja sztuki przestrzennej. Kancelaria wspierać będzie Fundację na polu prawnym i podatkowym, a także w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z jej działalnością. Więcej informacji na temat Fundacji S.E.N.S możecie znaleźć Państwo na jej stronie: www.sens2015.pl  

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Prawdopodobnie nie ma aktualnie osoby, która nie słyszała o „RODO”. W obiegowej opinii, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – bo o nim mowa – stanowi jedynie kolejny obowiązek nałożony na […]

Czytaj dalej

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi (wewnątrzgrupowe) stanowią obecnie jeden z obszarów będących przedmiotem największego zainteresowania organów administracji skarbowej. Już bowiem sam brak obligatoryjnej dokumentacji podatkowej, w tym powodowany błędną identyfikacją powiązań istniejących pomiędzy stronami transakcji czy też nieprawidłową kalkulacją ich zbiorczej wartości (z czego podatnicy często nawet nie zdają sobie sprawy), powoduje ryzyko zastosowania sankcyjnej […]

Czytaj dalej

Interpretacje ogólne w przedmiocie cen transferowych

Minister Finansów wydał dwie nowe interpretacje ogólne w przedmiocie realizacji obowiązków dokumentacyjnych związanych ze stosowanymi cenami transferowymi. W interpretacji nr DCT.8201.5.2018 Minister potwierdził iż, „(…) próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (a także pozostałe progi dla celów dokumentacji cen transferowych) należy odnosić […]

Czytaj dalej

Nowy termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

W dniu 14 marca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Na jego podstawie, termin do sporządzenia obowiązkowej dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz uproszczonego sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi został przesunięty do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie to będzie […]

Czytaj dalej

Własny klucz alokacji celem wyliczenia dochodu strefowego

W wyroku z dnia 15 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 610/16) NSA uznał, iż jako że w przepisach dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych brak jest przepisów o bezpośrednim związku kosztów, to podatnik ma prawo do uwzględnienia kosztów powiązanych z działalnością strefową w jakikolwiek sposób, w tym w sposób pośredni. Sąd uznał przy tym, […]

Czytaj dalej