Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Autor:admin

Księgowania związane z wypłatą zysków przez spółki komandytowe

Księgowania związane z wypłatą zysków przez spółki komandytowe

              Zapraszam do lektury artykułu współautorstwa mojego i Barbary Marczak nt. księgowania wypłaty zysków przez spółki komandytowe – podatników CIT. Z poważaniem. Rafał Krysa                

Czytaj dalej

Zapłata zaległości przez płatnika składek nie spowoduje przychodu w PIT po stronie pracownika

Zapłata zaległości przez płatnika składek nie spowoduje przychodu w PIT po stronie pracownika

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim komentarzem do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2021 r. (sygn. akt I SA/Rz 389/21). Komentowana sprawa dotyczyła braku możliwości przypisania pracownikowi dodatkowego dochodu do opodatkowania w PIT, z tytułu zapłaty przez pracodawcę (płatnika) dotychczas nieodprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne. Ze stanowiskiem sądu należało się jednoznacznie […]

Czytaj dalej

Sposoby na zachowanie jednokrotnego opodatkowania zysków spółek komandytowych

Sposoby na zachowanie jednokrotnego opodatkowania zysków spółek komandytowych

Miło nam poinformować, iż w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”, w dodatku „Rachunkowość”, opublikowany został artykuł autorstwa Rafał Krysa – Partnera w naszej Kancelarii. Przedmiotem publikacji są możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków generowanych przez spółki komandytowe i transferowanych do ich wspólników. Życzymy miłej lektury.  

Czytaj dalej

Zestawienia transakcji dokonanych na platformach wymiany walut wirtualnych podstawą do ujęcia kosztu w księgach podatkowych

Zestawienia transakcji dokonanych na platformach wymiany walut wirtualnych podstawą do ujęcia kosztu w księgach podatkowych

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” ukazał się komentarz mojego autorstwa do wyroku NSA z 25 maja 2021 r. (sygn. akt II FSK 3796). Skład NSA orzekający w komentowanej sprawie zgodził się z sądem I instancji, iż zestawienie transakcji dokonanych na platformie (giełdzie) wymiany walut wirtualnych (kryptowalut) można uznać za dopuszczalny dowód dla ujęcia takiego wydatku w podatkowej […]

Czytaj dalej

Kilka słów o właściwym konstruowaniu wniosków o wydanie interpretacji idywidualnych

Kilka słów o właściwym konstruowaniu wniosków o wydanie interpretacji idywidualnych

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim komentarzem, jaki ukazał się dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przedmiotem mojego komentarza był wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 614/20), którym Sąd oddalił skargę podatnika na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Sąd słusznie zauważył, że co  prawda przedstawione zdarzenie przyszłe […]

Czytaj dalej

Koszty związane z oddelegowaniem przychodem pracownika

Koszty związane z oddelegowaniem przychodem pracownika

Temat świadczeń rzeczowych i podobnych na rzecz pracowników, których koszty pokrywa pracodawca, jako ich przychodu ze stosunku pracy zawsze wzbudzał, wzbudza – jak się wydaje – będzie wzbudzać nadal wiele kontrowersji. Tym razem w przedmiocie pokrytych przez pracodawcę kosztów m.in. zakwaterowania, przelotów, czy ubezpieczenia pracowników oddelegowanych za granicę jako ich przychodu ze stosunku pracy wypowiedział […]

Czytaj dalej

Podatki 2019

Podatki 2019

Prezydent podpisał ustawy wprowadzające zasadnicze zmiany w Ustawie PIT, Ustawie CIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany te mają daleko idący charakter, nie tylko wprowadzając nowe instytucje, ale i mających istotny wpływ na bieżące rozliczenia podatników. Od początku 2019 roku, podatnicy będą musieli zmierzyć się takimi zagadnieniami jak: tzw. exit tax, nowe zasady rozliczania samochodów dochodowych, danina […]

Czytaj dalej

Podatki 2019 – przegląd rozliczeń podatkowych

Rewolucyjne nowelizacje Ustawy PIT, Ustawy CIT i Ordynacji podatkowej stały się faktem i wejdą w życie z początkiem 2019 roku. Zmiany te są daleko idące i powodują konieczność dokonania oceny ich wpływu na funkcjonowanie i rozliczenia podatkowe każdego przedsiębiorcy. Kancelaria proponuje Państwu przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych, mających ocenić wpływ na nie zmieniających się przepisów. Nasza […]

Czytaj dalej

Prawa autorskie i programy akcyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, zawieranych poza działalnością gospodarczą, wiąże się progresywną stawka opodatkowania PIT. Obciążenia z tego tytułu mogą być niebagatelne i dotyczyć wielu pracowników lub współpracowników przedsiębiorstwa. Celem minimalizacji obciążeń podatkowych powszechnym stało się stosowanie podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów osób wykonujących zadania o charakterze twórczym, w odpuszczonym ustawowo […]

Czytaj dalej

Połączenia, podziały, przekształcenia i inne reorganizacje spółek

Niejednokrotnie działalność prowadzona w ramach spółek prawa handlowego wymaga reorganizacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne i wynikają zazwyczaj z potrzeb biznesowych, takich jak chęć osiągnięcia efektu synergii w działaniu kilku, odrębnych dotychczas przedsiębiorstw, przystąpienie zewnętrznych inwestorów, ułatwienie zarządzania niezależną linią biznesową lub przeznaczenie jej do zbycia, czy też zmiana sposobu opodatkowania generowanych zysków. Realizacji […]

Czytaj dalej