Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Połączenia, podziały, przekształcenia i inne reorganizacje spółek

Niejednokrotnie działalność prowadzona w ramach spółek prawa handlowego wymaga reorganizacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne i wynikają zazwyczaj z potrzeb biznesowych, takich jak chęć osiągnięcia efektu synergii w działaniu kilku, odrębnych dotychczas przedsiębiorstw, przystąpienie zewnętrznych inwestorów, ułatwienie zarządzania niezależną linią biznesową lub przeznaczenie jej do zbycia, czy też zmiana sposobu opodatkowania generowanych zysków.

Realizacji tego typu celów służą mechanizmy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, polegające na połączeniach, podziałach oraz przekształceniach spółek, a także dokonywaniu wkładów niepieniężnych (aportów), w szczególności w postaci przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Ich właściwe zastosowanie oraz przeprowadzenie gwarantuje nie tylko osiągnięcie zamierzeń biznesowych, ale również może zredukować koszty takich, często niezbędnych reorganizacji.

Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w realizacji tego typu projektów, a osoby działające w jej ramach mogą poszczycić się kilkudziesięcioma realizacjami z tego zakresu. Do każdego z projektów podchodzimy indywidualnie, identyfikując przede wszystkim potrzeby i zmierzenia biznesowe naszych Klientów, zapewniając sprawne przeprowadzenie procesu reorganizacji.

Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy naszych ekspertów, każdy stan faktyczny oceniamy nie tylko z perspektywy stricte prawnej, ale również podatkowej i finansowej. Nasze usługi maja zawsze charakter kompleksowy i zapewniają na ile tylko to możliwe neutralność podatkową działań restrukturyzacyjnych. Bierzemy również pod uwagę przyszłe przepływy pieniężne oraz wyniki bilansowe i podatkowe zainteresowanych podmiotów, a także regulacje z zakresu cen transferowych.

Zapewniamy naszym Klientom także doradztwo w zakresie ujęcia tego typu działań dla potrzeb księgowych, a także doradzamy na przyszłość, w razie chęci wyjścia z danej inwestycji lub innego sposobu jej zakończenia. W uzasadnionych przypadkach, występujemy o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego dla naszych Klientów.

Osoby zainteresowane wsparciem Kancelarii w opisanym zakresie, prosimy o kontakt.